Лигата на знаещите


 

Една от най-новите идеи на Езиков център "Шилер" е свързана с балансирането на знанията в различните езикови групи. Всички знаем, че въпреки равният старт не винаги всички финишираме с еднакво усвоени знания. Затова решихме да организираме допълнителни занимания, в които да се коментират проблемните зони в обучението по съответният език. Лигата на знаещите е проект, който има за цел да ви помогне в неформална среда, с помощта на преподавателите ни да разсеете съмненията си относно всички граматически тънкости на избраният от вас език. Темите, които ще се обсъждат в часовете от Лигата на знаещите ще се обявяват предварително, а всички желаещи да се включат може да се запишат в администрацията на школата на тел: 0988 769 359 или email: office@schiller.bg, а също и в нашата Facebook страница https://fb.com//Ezikov.Centar.Schiller
Напомняме ви, че ако имате приятел, който не посещава нашите курсове, но иска да се включи в Лигата е винаги добре дошъл :)

Езикови кафета

За група: Дата, час и локация: Теми за обсъждане: Вход за курсистити:
A1

15.12 от 14:30

12.01 от 14:30

19.01 от 14:30

09.02 от 14:30

Dativ; предлози за място; лични и притежателни местоимения в Dativ

Предлози за време; модални глаголи wollen i sollen; Imperativ

Prateritum (мин. време) на sein / haben; модални глаголи

Сравнителната степен на прилагателни имена; съюз "denn"; Konjuktiv ll

Свободен
A2

15.12 от 15:30

12.01 от 15:30

19.01 от 15:30

09.02 от 15:30

Vorgangspassiv ( страдателен залог ); Akk. objekt / Dativobj. - позиция в изречението

Предлози за място; индиректни въпроси

Рекция на глагола; Prateritum на модалните глаголи; показателни местоимения

Глагол "lassen"; съюзи seit (dem) / bis; Relativsatz (относително изречение); Prateritum

Свободен
B1

16.12 от 14:30

13.01 от 14:30

20.01 от 14:30

10.02 от 14:30

Съюзи и наречия за причини / последици; Partizip l и ll като прилагателни имена; двойни съюзи nicht nur... sondern auch, sowohl... als auch

Brauchen+zu+Infinitiv; Безличен подлог "es" в изрази; двойни съюзи weder... noch, entweder... oder, zwar... aber

Двойни съюзи je... desto; съюзи indem / sodass; Passiv с модални глаголи

Passiv Perfekt / Prateritum; съюзи (an)staff / ohne... zu, (an)staff / ohne... das, damit, um... zu, als ob

Свободен
B2 Следва да се обяви Следва да се обяви Свободен