Немски Език

Корпоративно обучение

Езиков център "Шилер" разбира необходимостта от постоянното повишаване на квалификацията и развитието на езиковите познания на служителите ви, с цел по-ефективно общуване с клиенти и чуждестранни партньори. Затова Езиков център "Шилер" ви предлага възможност за провеждане на корпоративни обучения по немски език, на територията на школата или в посочен от вас офис. Курсовете се провеждат от висококвалифицираните преподаватели на центъра, които съобразяват процеса на обучение, спрямо изискванията на клиента. Освен задължителните познания, които ще придобият вашите служители, по време на обучителния период има възможност да се интегрират различни допълнителни занимания, обвързани с терминологията и казусите от сферата на вашата работа. Екипът на школата ви дава пълна свобода в избора на време, за провеждане на занятията, техния интензитет, както и продължителността на обучението, като то разбира се ще бъде съобразено спрямо заложените от вас цели.
В процеса на обучение се провеждат междинни тестове, за проверка на усвоения материал, а след края на обучителния период, курсистите полагат финален изпит. След успешното полагане на финалният тест, всеки ваш служител ще получи сертификат за преминат курс по немски език, а вие ще получите спокойствие и сигурност за нивото на обслужване във вашата фирма.

За оферти и подробности може да се свържете с нас на email: office@schiller.bg 

Курсовете се провеждат в учебни центрове:

1



Блог

Как да учим два чужди езика едновременно без да се объркваме

Как да учим два чужди езика едновременно без да се объркваме
прочети още

Ефективни съвети за по-добър немски акцент

Когато изучаваме чужд език, умението да го говорим с акцент, доближаващ се до естествения, е също толкова важно, колкото и умението да четем и слушаме на същия ...
прочети още

9 мотивиращи техники в изучването на чужд език

В изучаването на чужд език имаме основно две предизвикателства – да се мотивираме да започнем и да запазим мотивацията си до края. Често обаче, дори да преминем ...
прочети още

Ползите от индивидуалното обучение при изучаване на немски

Популярността на немския език в световен мащаб расте с изненадващ темп. В България той е вторият най-търсен чужд език с потенциал след години да детронира ...
прочети още