Контакти

моб. 0886626359

Email: office@schiller.bg
Работно време - Администрация:
(бул. Ал. Стамболийски №34)
АДМИНИСТРАЦИЯ / УЧЕБЕН ЦЕНТЪР 1:
София, бул. Ал. Стамболийски №34
(Намира се до "Немската гимназия")

 Вижте ни в Street ViewУЧЕБЕН ЦЕНТЪР 2:
София, ул. Любен Каравелов №31
(Намира се до "Попа")

 Вижте ни в Street ViewУЧЕБЕН ЦЕНТЪР 3:
София, ул. Козлодуй №74, Вх. 1, партер
Уточнение: Входът за офиса се намира от страната на улица „Софроний Врачански“

 Вижте ни в Street View