x

Лесни стратегии да научите и най-трудната чуждоезикова граматика

Статия

Граматиката заема важен дял във всеки език. Някои учащи я възприемат положително, докато при други изникват редица трудности. Независимо дали ви е приятно или не да правите упражнения по граматика, важните правила трябва да се знаят. Няма как да бъде друго. Без граматически знания сте неспособни да се изразявате писмено и устно и хората няма да ви разбират какво им казвате.

И тук именно изниква най-същественият въпрос: как се учи граматика на чужд език най-лесно и бързо?

Езиковите центрове в София предлагат качествени курсове по различни езици. В тяхната програма обикновено винаги са застъпени оптимален брой упражнения фокусирани върху усъвършенстване на граматическите знания.

Ще срещнете много преподаватели в езиковите центрове, които ще ви дадат различни съвети. Въпреки това всеки езиковед е убеден в едно: граматика се учи по-ефективно като се съчетават различни дейности, свързани с употребата на езика.

Ето някои от тях:

Опознайте граматиката логически

Опитайте да хванете логиката на отделните правила. Ако знаете вече един чужд език, правете сравнения с него, търсете сходства. Например, употребата на определителен член в немския език е много сходна с тази с английския. В английския език се използва сегашно перфектно време за да се обясни някакво действие или събитие, което е започнало в миналото и продължава или има връзка с настоящия момент. В немският, както и ред други езици, се спазва същото правило.

Четете колкото може повече книги на съответния език

Колкото и банално да звучи, четенето е доказано най-сигурният начин за лесно усвояване тънкостите на един език. Затова четете книги или слушайте аудиокниги. Последните са също чудесен начин да запомняте думи. Книгите ви срещат с различни образци на граматически издържани текстове. Това ви помага да развиете усет за езика и за структурата на отделните изречения.

Правете упражнения

За мнозина това е най-скучната част от изучаване на чужд език, но тя е важна и няма как да се пропусне. Ако тази дейност ви е крайно неприятна, опитайте се поне да наизустявате отделните модели при създаване на изречения заедно с правилата и техните изключения. Писането е също добра тренировка. То ви мотивира да си припомняте правила, както и да затвърждавате знанията си.

Фокусирайте вниманието си над най-трудната част

Ако не сте в състояние да определите на какво точно да обърнете повече внимание, помолете учителя от езиковия курс да ви каже.

Учете спреженията на глаголите

Както в българския, така и при много други езици (немски, руски, френски, испански) глаголите променят формата си при различните спрежения. Отделяйте време на тях колкото може повече. 

 

Правилата на които се гради всеки език са строго специфични. Няма универсална формула. Затова горещо се препоръчва посещение на езиков курс в София